Lễ kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam


Tác giả: Trịnh Tâm
Nguồn: THCS Hoàng Diệu